NOC Z BOGIEM"Czasami wszystko obraca się przeciwko tobie, lecz zostaje z tobą Bóg. Bądź więc z Bogiem, a wszystko będzie po twojej myśli"

Bóg Najwyższy rozliczy nas za wszystkie nasze czyny – dobre uczynki poprowadzą nas ku drodze do Raju, złe zaś ku drodze do Piekła. Stąd postanowiliśmy zorganizować wydarzenie, które pozwoli nam spędzić dzień w posłuszeństwie Bogu od godzin porannych aż do pierwszych godzin nowego roku, tak by zakończyć ten rok pobożnymi czynami i przywitać nowy, wspominając Boga.
Termin: niedziela, 31 grudnia 2017
Czas: Od godziny 20:00 do pierwszych godzin nowego roku.

Program:


20:00–20.30    krótkie i urozmaicone wykłady religijne.
20:30–21:00    wykład religijny, który wspólnie wygłoszą szejk Nezar Charif – imam i dyrektor Centrum oraz szejk Mohamed Shahin. Temat: skrucha.
21:00–22:00    lekka kolacja.
22:30–23:00    biografie starożytnych – mądrości i morały z cywilizacji Starożytnego Egiptu. Wykład poprowadzi Mahmoud Kassem.
23:00–23:30    islamskie naszidy.
23:30–0:30    modlitwa nocna.
0:30–1:00    otwarta dyskusja pt. religia to porada.
Do modlitwy porannej i wschodu słońca – i’tikaf.

Galeria


Hadis dnia:


Relacjonował ‘Abd Allah Ibn ‘Amr, niech Bóg będzie z nich rad, że pewien człowiek spytał Proroka, niech będzie z nim pokój i miłosierdzie:
– Jaki czyn w islamie jest najlepszy?
– Karm innych ludzi i przekazuj pozdrowienie pokoju temu, kogo znasz, i temu, kogo nie znasz – odparł Prorok.

Pory modlitw


18/04/2024
الخميس 09 شوال 1445 Pory modlitw na cały rok są dostępne tutaj.

Modlitwa piątkowa


   Zapraszamy serdecznie na modlitwy piątkowe, które odbywają się o godzinie 12:00 w naszym meczecie przy ulicy Wiertnicza 103.